Privacyverklaring AllesOverKappers

Op deze website kunnen bedrijven een profiel van zichzelf publiceren. Bezoekers kunnen van bedrijfsinformatie kennis nemen en met bedrijven in contact komen. Bij deze dienstverlening verkrijgt AllesOverKappers, de exploitant van de website, persoonsgegevens van bedrijven en bezoekers. In onderstaande privacyverklaring leest u wat wij doen, voor welke doelen en wat uw rechten zijn.

Bezoek- en contactgegevens

Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actief verstrekte gegevens gaat het om de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen op de website automatisch gegevens worden opgeslagen (zoals uw IP-adres), soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens.

Wij houden algemene bezoekgegevens bij voor Website. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer en gegevens over uw webbrowser worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Gebruikersnaam en wachtwoord

Indien u geregistreerd gebruiker bent (als bezoeker of als bedrijf) dan zijn uw gegevens toegankelijk voor inzage en wijziging na inloggen met uw gebruikersnaam. U bent zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met het wachtwoord.

Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met uw gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik van de gebruikersnaam. Wanneer u vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient u ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen zodat wij maatregelen kunnen nemen.

Advertenties

Gegevens over gebruik van de website worden gebruikt om voor u passende advertenties te selecteren en u te laten zien bij het gebruik van de website. Deze gegevens worden niet aan adverteerders verstrekt. Wij maken op automatische wijze de selectie.

Adverteerders krijgen inzage in de effectiviteit van hun advertenties, maar dit gebeurt altijd op geaggregeerde basis zodat zij geen informatie over individuele gebruikers te zien krijgen.

Zichtbaarheid van profielinformatie

Wij slaan de door bedrijven ingevulde profielinformatie op om hun profiel te tonen bij relevante zoekopdrachten en in de gepaste categorieën. Een bedrijf heeft daarbij de mogelijkheid via privacyinstellingen zelf te bepalen welke informatie zichtbaar wordt. Informatie van bezoekers wordt niet gepubliceerd.

Als standaardinstellingen zijn ingevoerde gegevens voor iedereen zichtbaar, inclusief voor zoekmachines zoals Google. Daarmee kunnen deze gegevens in bestanden van derden worden opgenomen, zonder dat wij daar invloed op kunnen uitoefenen. Wij raden u dus aan goed na te denken welke gegevens u wilt invoeren en voor wie deze toegankelijk mag zijn.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, dan worden de ingevulde gegevens die u daarmee verstuurt bewaard zolang als nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Een bedrijf ontvangt geen contactgegevens van bezoekers, tenzij de bezoeker zelf contactgegevens opneemt in een bericht.

Wij bieden een nieuwsbrief aan om u regelmatig te informeren over relevante zaken. U wordt alleen met expliciete instemming geabonneerd op deze nieuwsbrief. Elke nieuwsbrief bevat een mogelijkheid tot afmelding.

Indien u daar geen bezwaar tegen heeft, sturen wij u per e-mail notificaties, bijvoorbeeld om u op de hoogte te stellen indien uw profiel wordt bezocht, u een bericht via de website heeft gekregen of een persoon een voor u relevante vraag heeft gesteld. U heeft steeds de mogelijkheid om op de website aan te geven geen notificaties meer te willen ontvangen.

Uw e-mailadres wordt niet zonder aparte toestemming aan derden verstrekt.

Google Analytics

Wij maken op onze website gebruik van diensten van het Amerikaanse bedrijf Google, waarbij gebruik gemaakt kan worden van cookies en andere technieken, zoals Google Analytics, om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overbracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie.

Alle opgeslagen persoonsgegevens worden technisch en administratief beveiligd tegen ongeautoriseerde toegang of gebruik. In het bijzonder worden wachtwoorden versleuteld opgeslagen. Wij hebben geen toegang tot wachtwoorden.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies onder meer om het gebruik van onze website in kaart te brengen. Deze informatie wordt in geaggregeerde vorm gebruikt om de website te optimaliseren en om onze adverteerders te informeren. Derden krijgen geen toegang tot bezoekgedrag van individuele bezoekers, en ook wijzelf zullen deze informatie niet gebruiken.

Als u deze cookies blokkeert, is het niet mogelijk de Website te gebruiken aangezien u dan niet kunt inloggen. Wel kunt u na elke sessie op de Website de cookies wissen.

Wijzigingen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

U heeft het wettelijk recht uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Dit kunt u doen via het controlepaneel behorend bij uw account.

Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan Promo Services, Postbus 1028 - 4801 BA BREDA, Telefoonnummer: 085 877 0274 Kamer van Koophandel 54842972.