Gebruiksvoorwaarden AllesOverKappers bezoekers

Algemeen

AllesOverKappers (Kamer van Koophandel 54842972), hierna te noemen AllesOverKappers, verleent u hierbij toegang tot http://www.allesoverkappers.nl (de Website) en nodigt u uit kennis te nemen van haar aanbod. AllesOverKappers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aanbod van een bij AllesOverKappers aangesloten bedrijf. AllesOverKappers is geen partij bij dergelijke overeenkomsten.

Registratie en account

Voor het contact leggen met bedrijven dient u zich als bezoeker te registreren. U krijgt dan een account waarmee u lid wordt van bedrijvenpagina's en met bedrijven van wie u lid bent via een systeem van privéberichten informatie kunt uitwisselen.

Voorwaarde voor het aanmaken van een account is dat u toestemming geeft aan AllesOverKappers voor toezending van een nieuwsbrief van AllesOverKappers en van de op deze gids vermelde bedrijven met commerciële uitingen, zoals bij het aanmaken van het account wordt gemeld. Deze toestemming wordt u gevraagd bij inschrijving. U kunt zich afmelden voor deze nieuwsbrief maar dat staat gelijk aan het beëindigen van het account.

Bedrijven ontvangen niet de informatie die in uw account is opgeslagen. AllesOverKappers heeft echter geen controle op wat bedrijven doen met informatie die u hen vrijwillig verschaft.

U kunt uw account op elk moment inactief maken of beëindigen via het controlepaneel. AllesOverKappers mag uw deelname beëindigen bij misbruik of schending van deze voorwaarden, of wanneer zij de dienst staakt.

Recensies

U kunt recensies en dergelijke bijdragen plaatsen op de Website. U kiest zelf of en wat u plaatst. Wij mogen op elk moment uw bijdragen weghalen, verplaatsen of aanpassen. Wij zijn echter niet verplicht om bijdragen te controleren, bewerken of monitoren. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit bijdragen van anderen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van AllesOverKappers.

Bedrijven en gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op de Website. AllesOverKappers oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. AllesOverKappers zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij AllesOverKappers en haar licentiegevers, zoals bedrijven en gebruikers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van AllesOverKappers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video's of interactieve applicaties) van de Website op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Beschikbaarheid

AllesOverKappers doet haar best de dienst continu beschikbaar te laten zijn maar kan dit niet garanderen. Van tijd tot tijd wordt onderhoud aan de dienst verricht en voegt AllesOverKappers nieuwe mogelijkheden toe. Dit kan tot korte onderbrekingen leiden.

AllesOverKappers is niet aansprakelijk voor schade indien u de Website niet kon gebruiken op enig moment, of omdat de Website niet werkte zoals u verwachtte. Bij opzet en grove nalatigheid zijn wij wettelijk aansprakelijk.

Overige

AllesOverKappers mag deze voorwaarden op elk moment aanpassen. Wij zullen wijzigingen vier weken van tevoren aankondigen per mail of via de Website. Indien u de wijzigingen niet accepteert, dient u uw eventuele account op te heffen en uw gebruik van de Website te staken. Voortgezet gebruik na deze vier weken wordt gezien als akkoord met de wijzigingen.

De Website wordt aangeboden door Promo Services, Postadres: Postbus 1028 - 4801 BA BREDA, Vestigingsadres: Charles Petitweg 11a - 4827 HJ Breda, Kamer van Koophandel 54842972.

Telefoonnummer: 085 877 0274